Veiligheid

                          

Navigatie

                              

Communicatie

                          

Het weer

                          

Stroom

                          

Comfort

De communicatiemiddelen

De moderne techniek staat voor niets. De keus is dan ook niet zo zeer meer óf je communiceert, maar hoe je dat doet.
Het belangrijkste is dat je in geval van nood lawaai kunt maken, maar het is ook handigom zo nu en dan het thuisfront te kunnen informeren zonder op snailmail en internetcafé's aangewezen te zijn.

SSB-transceiver

 

Icom 710 + AT 130 aut. tuner, geisoleerde achterstag

Een korte gof ontvanger. Is zo geprogrammeerd dat er ook buiten de SSB-kanalen gezonden kan worden. Geschikt voor spraak, data en weerfaxontvangst en kan door notebook bestuurd worden.     image002.jpg (3240 bytes)
SSB-modem Pactor I Het is mogelijk om via de korte golf e-mail te ontvangen en te versturen. Weliswaar verschrikkelijk traag, maar de verbindingstijd is gratis, dus “so what".       uitrus24.jpg (1999 bytes)

Satelliet telefoon

Iridium / Motorola 9500 Sinds de doorstart van Iridium zijn de prijzen voor abonnement en ver­binding enorm gedaald (ab. $20 p/maand, $1,50 p/minuut).
 Het apparaat ziet er uit als de eerste ge­neratie GSM-telefoons en veroorzaakt bij veelvuldig gebruik gegarandeerd een hernia. Een reden te meer om het gebruik zoveel mogelijk te beperken.
Werkelijk overal ter wereld kan met dit apparaat gebeld worden. Bovendien kun je ons gratis een SMS sturen. Daarvoor hangen er 66 satellieten laag boven de aarde.
                 image004.jpg (2551 bytes)
Satelliet data Iridium data­kit Door deze optie kan ook met de satelliettelefoon e-mail verstuurd en ontvan­gen worden. Zelfs internetten  is mogelijk!! De snelheid is enorm laag (2400-9600 baud), dus dat laatste is meer theorie….      uitrus26.jpg (2919 bytes)
Marifoon Icom IC-M501 De “vaste” marifoon, gemonteerd binnen bij de kaartentafel, met een extra luidspreker buiten.
Beschikt over externe klasse D DSC-decoder (niet afgebeeld) voor noodoproepen.
Geprogrammeerd als zeevaart marifoon, dus alle kanalen zijn op hoge vermogen beschikbaar.
Antenne op de mast én achterop (reserve). Ergens diep onder in het schip ligt nog een reserve antenne met 10 meter kabel.
  uitrus27.jpg (4967 bytes)
  Icom M1 (handheld) De handheld marifoon. Fungeert als reserve marifoon en als wal-schip communicatie bij het boodschappen doen…..
Waterdicht, hoog vermogen (ATIS uitgeschakeld).
            uitrus28.gif (4690 bytes)
Epirb McMurdo Hoort eigenlijk bij de rubriek veiligheid. Ook dit apparaat communiceert echter, zij het eenzijdig. Bij activering zend het een signaal uit (406 Mhz) waarmee de positie getraceerd kan worden tot op ca. 2 mijl nauwkeurig. Verder wordt de identificatie van het schip meegezonden.
Daarnaast zendt het een signaal uit (121,5 Mhz) waarmee peilingen kunnen worden verricht door hulpvaartuigen en vliegtuigen.
               uitrus22.gif (922 bytes)